Share |

Teemu Korpela

Täyttymys lienee asia jota kaikki tavoittelevat tavalla tai toisella, ja ideaalin olemuksesta on ollut tarjolla kuvia läpi historian. Meille on annettu paljon kuvia siitä miltä täyttymys näyttää ja mikä antaa siihen mahdollisuuden. Luomme meille annettujen lisäksi myös itse kuvia ideaalista ja lumoudumme kuvistamme. Ennemmin tai myöhemmin todellisuus osoittaa kuviemme kestämättömyyden ja keinotekoisuuden. Valheellisuudenkin. Seurauksena on tietenkin kriisi.
Kuinka sitten selvitä? Kuinka motivoitua tavoittelemaan täyttymystä toistuvien pettymysten jälkeen? Kenties heittäytymällä rusentuneisiin kuviimme, olla avoimia niille mahdollisuuksille ja totuuksille, joita ne tarjoavat. Koska loppujen lopuksi kuvat eivät tuhoudu. Ne muuttuvat toisiksi kuviksi. Toisinaan alkuperäisiä täyttymyksellisemmiksi.

teemukorpelanet.jpg
Teemu Korpela: Portrait of a lady