Share |

Kati Lehtonen

KATI LEHTONEN (s. 1979 Luvia) tutkii teoksissaan havainnon syntymistä; hetkeä, jossa ympäristöstä saatu informaatio muuttuu aistien varassa inhimilliseksi havainnoksi. Maisema toimii paikkana, jossa havainto tapahtuu, paikkana jossa ajan ja olemassaolon kysymykset nousevat esiin. Lehtonen hajottaa kuvan pienen pieniin osiin ja kasaa palat hitaasti takaisin omille paikoilleen. Hän on kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu kun pala informaatiota suodattuu kameran linssin läpi valokuvaksi, tai taiteilijan käden kautta maalaukseksi kankaan pinnalle. Lehtonen käsittelee teoksissaan todellisuuden ja havainnon suhdetta kuvaan, sekä kuvan suhdetta materiaaliin, tekniikkaan ja sen tekemiseen käytettyyn aikaan.

Kati Lehtosen teoksia on useissa julkisissa kokoelmissa mm. Valtion kokoelmat, Helsingin Taidemuseo, Hämeenlinnan Taidemuseo sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmat. Taiteilija asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa.

katilehtonennet.jpg