Share |

Lauri Nykopp

Todellisuus on illuusio. Harha. Tai ainakin niin paljon monimutkaisempi kuin mitä voimme käsittää, että tuorein ja paras tieto siitä on lähellä mystiikkaa ja magiaa.
Sana Illuusio määritellään:
a. mikä tahansa joka vaikuttaa olevan jotain mitä se ei ole
b. uskomus johonkin mikä ei olekaan totta
Näyttelyn teossarjojen, ILLUUSIOITA ja Ekpyrotics vuosilta 2012–2014, inspiraationa on ollut fysiikan tämänhetkinen kuumin aihe: teoria kaikesta, joka yhdistäisi mikroskoppisen ja makroskooppisen ja selittäisi vuorovaikutukset kaikilla tasoilla.
Näitä suuria teoksia normaalilta katseluetäisyydeltä katsoessa näkee makrotason, ja ihan läheltä katsoessa mikrotason. Koskaan ei näe molempia, mutta läheltä katsoessa joutuu tavallaan sisään makrotasoon.
Ekpyroottinen universumi on nykyaikaisen fysikaalisen kosmologian malli kaikkeuden alkuperästä ja muodosta. Malli pyrkii selittämään ennen alkuräjähdystä vallinnutta tilaa.
Sana Ekpyrosis tarkoittaa maailmanpaloa, jossa ikuisesti sykleissä toistuva kaikkeus tuhoutuu jokaisen syklin lopussa, ja josta kaikkeus syntyy aina jälleen uudelleen.
Uusimmissa kosmologisissa malleissa puhutaan jopa 11-ulotteisesta avaruudesta, jota ei voi hahmottaa kuin huipputiedemies korkealla matematiikalla. Mutta sen voi ehkä kokea, taiteessa, ”kun panen katsojan mielen villiin vauhtiin, ja ohi perinteisen hahmottamisen rajoista”, ehdottaa Nykopp.

laurinykoppillusionsaslap.jpg

Lauri Nykopp: Illusions ASLAP