Share |

Tatu Tuominen

Kollaasisarja Studying Modern Architecture with a Knife on syntynyt leikkaamalla ja liimaamalla eri aikakausien arkkitehtuuria ja sisustusta käsittelevien lehtien ja kirjojen sivuja uusiksi kokonaisuuksiksi. Kollaaseissa kuvat modernistisesta arkkitehtuurista yhdistyvät ennakoimattomalla tavalla, kun aikakaudet, rakenteet ja katsomiskulmat ovat läsnä samanaikaisesti. Valon ja varjon sekä perspektiivin tutut lainalaisuudet lakkaavat pätemästä. Lukemattomien kuvien sulautuessa yhteen syntyy uusia merkityksiä, asumisen ideaaleja, uusia rakennuksia, huoneita ja kaupunkeja.

tatutuominennet.jpg